Hankkeen esittely
Hevosista tunnettu kaupunki
Hevoset ovat Kangasalle suuri rikkaus, mistä voi nauttia jokainen kaupunkilainen, hevosia onkin Kangasalla jo reilusti yli 500. Ratsut, ravihevoset, miniponit ja työhevoset elävöittävät Kangasalan kaunista luontoa päästä päähän.

Kaupunkikuvassa voit nähdä komeita eskadroonakulkueita ja tapahtumissa pienimmät lapset pääsevät ponitalutukseen

Eri hevosharrastuksia voi Kangasalla harrastaa lukemattoman monia. Hevosala on kasvanut tasaista tahtia ja se työllistääkin jo ison joukon ihmisiä. Hevostallit tuovat Kangasalle viikkokävijöitä ja hevosmatkailu kävijöitä kauempaakin.

Hevosia käytetään myös enenevissä määrin erityisryhmien- ja vanhustenpalveluissa, missä ne tuottavat suurta iloa ja sosiaalisia kontakteja.

Vuonna 2022 matkailun teemavuosi ansaitusti onkin Hevosvoimien hurja vuosi 2022, jolloin Kangasalla tuodaan esille hevosia ja vanhoja autoja.
Hankkeen tavoitteet
Hevosvoimainen Kangasala -hankkeen tavoitteena on synnyttää Kangasalle hevosklusteri; tiivistää hevosalan toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyötä ja aktivoida heitä yhteiseen tulevaisuuden kehittämiseen.

Hankkeen avulla vahvistetaan Kangasalan hevosmyönteistä ilmapiiriä ja kehitetään hevosista tunnetun kaupungin imagoa. Tavoitteena on saada lisää matkailijoita kaupunkiin, lisätä kaupunkilaisten tietoisuutta

harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, hevosten oikeaoppisesta kohtaamisesta sekä tuoda hevoset entistä vahvemmin osaksi kaupunkikuvaa.
Hevosvoimainen tulevaisuus
Hankkeessa luodut verkostot tulevat toimimaan alustana pitkäkestoisemmalle hevosalan kehittämiselle Kangasalla. Hevosvoimainen Kangasala -hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta ja Kantri ry:ltä, joka on Pirkanmaalla kahdeksan kunnan alueella toimiva alueen elinvoimaisuuden kehittäjä. Hankkeen toteutusaika on ollut 1.2.2021-31.10.2021 ja EU:n rahoitusosuus noin 21 000 euroa. Hanketta on toteuttanut Kangasalan kaupungin omistama elinkeino- ja matkailuyhtiö Business Kangasala Oy.
Valokuvat: Emilia Hakomäki, Tero Hakala ja Janne Kähkönen, Jutta Heikkilä, Heidi Sindra
Sivun toteutus